ازدواج با مادر همسر (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرد نمی‌تواند با مادر و نیز جده‌های زن خود و نیز مادر و جده‌های رضاعی زن خود ازدواج كند و این حرمت ، ابدی است.


حرمت ازدواج با مادر همسر

[ویرایش]

ازدواج با مادر همسر حرام است.
حرمت علیکم امهـتکم... وامهـت نسآئکم... [۱]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۶۳، برگرفته از مقاله «ازدواج با مادر همسر».    


رده‌های این صفحه : ازدواج | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار