ازدواج با خواهر همسر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نيست بنابراين اگر با دو خواهر يا بيشتر در زمان‌های مختلف و پس از جدايی از خواهر قبلی، ازدواج صورت پذيرد مانعی ندارد.


حرمت ازدواج با دو خواهر

[ویرایش]

جمع بین دو خواهر در ازدواج حرام است.
حرمت علیکم امهـتکم... وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف...

جواز ازدواج با خواهر همسر

[ویرایش]

ازدواج با خواهر همسر در صورت جدایی از او جایز است.
حرمت علیکم امهـتکم... وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۵۸، برگرفته از مقاله «ازدواج با خواهر همسر».    


رده‌های این صفحه : ازدواج | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار