ارکان کعبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارکان کعبه یعنی زوایای چهارگانه‌ی کعبه. از این عنوان در باب حج و به مناسبت در باب صلاة سخن رفته است.


هیأت کعبه

[ویرایش]

هیأت کعبه مربع شکل است و هر زاو یه‌ی آن محاذی یکی از جهات چهارگانه (شرق، غرب، شمال، و جنوب) است.

تعریف رکن

[ویرایش]

به هر زاو یه، رکن گفته می‌شود.

ارکان کعبه

[ویرایش]

ارکان کعبه عبارتند از:
۱) «رکن شرقی» که به آن «رکن حجر»، «رکن أسود» و «رکن حجر الاسود» گفته می‌شود. در کلمات برخی، «رکن عراقی» نیز نامیده شده است.
۲) «ر کن شمالی» که به «رکن عراقی» معروف است، در کلمات برخی، «رکن شامی» نامیده شده است.
۳) «رکن غربی»‌که برخی از آن به «رکن شامی» تعبیر کرده‌اند.
۴) «رکن جنوبی» که به «رکن یمانی» شناخته می‌شود،التزام (در آغوش گرفتن) ارکان و استلام (لمس کردن با دست، سینه یا بوسیدن) آن‌ها هنگام طواف در هر شوط و نیز در طواف وداع
[۲] معتمد العروة،ج۵، ص۴۸۸.
برای مردان، ، مستحب است.

احکام ارکان

[ویرایش]

در میان ارکان، رکن حجر الاسود و رکن یمانی احکام خاصی دارند که به آن‌ها اشاره می‌شود.

← احکام رکن حجر


۱) آغاز هر طواف از مقابل رکن حجر و پایانش نیز در مقابل همین رکن است.
۲) اگر طواف کننده از روی فراموشی بیش از هفت دور طواف کند و پیش از رسیدن به رکن حجر متوجه زیادی شود، باید طواف را همان جا قطع کند و به قول مشهور، طوافش صحیح است.
۳) مستحب است سعی کننده پیش از انجام سعی بر فراز کوه صفا برآید و در حالی که رو به سمت رکن حجر دارد، حمد و ثنای الهی به جا آورد و هفت بار تکبیر و تهلیل گوید و دعاهای مأثور را بخواند.
۴) رکن حجر، قبله‌ی اهل عراق و مناطقی است که با عراق هم‌جهت هستند.

← احکام رکن یمانی


رکن یمانی پس از رکن حجر الاسود برترین رکن کعبه می‌باشد و در روایات آمده است: رکن یمانی به منزله‌ی دست راست خدا در زمین و دری از درهای بهشت است که همواره گشوده است.
۱) از احکام مربوط به این رکن، استحباب دعا در کنار آن است؛ زیرا بر حسب روایات، دعا در کنار رکن یمانی به عرش الهی صعود می‌کند و فرشته‌ای، مأمور آمین گفتن برای دعاکنندگان در کنار آن است.
۲) رکن یمانی، قبله‌ی اهل یمن و مناطقی است که هم ‌جهت با یمن هستند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة،ج۱۲-۸۴.    
۲. معتمد العروة،ج۵، ص۴۸۸.
۳. جواهر الکلام،ج۲۰، ص۶۵.    
۴. الحدائق الناضرة،ج۱۶، ص۱۱۹.    
۵. جواهر الکلام،ج۱۹، ص۲۸۷-۲۹۱.    
۶. جواهر الکلام،ج۱۹، ص۳۸۴.    
۷. جواهر الکلام،ج۱۹، ص ۴۱۵-۴۱۷.    
۸. جواهر الکلام،ج۷، ص۳۵۷.    
۹. جواهر الکلام،ج۱۹، ص۳۵۷-۳۶۱.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۱۹، ص ۳۵۹-۳۶۰.    
۱۱. جواهر الکلام،ج۷، ص۳۵۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۱، ص۳۸۶-۳۸۷.    


رده‌های این صفحه : اماکن | جغرافیای اسلامی | حج | فقه | کعبه | مکه
جعبه ابزار