ارزش پیاز (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی ارزش پیاز که در آموزه‌های تغذیه دینی هم مستحب است می‌پردازیم.


جایگاه پیاز از دیدگاه موسی

[ویرایش]

واذ قلتم یـموسی... فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنـبت الارض من... بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر... «و (نیز به خاطر بیاورید) زمانى را که گفتید: اى موسی هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم، از خداى خود بخواه که از آنچه از زمین مى روید، از سبزیجات خیار، سیر، عدس، و پیاز براى ما برویاند، موسى گفت: آیا غذاى پست‌تر انتخاب مى‌نمائید (اکنون که چنین است بکوشید از این بیابان) وارد شهرى شوید، زیرا هر چه خواستید در آنجا هست. خداوند (مهر) ذلت و نیاز بر پیشانى آنها زد و مجددا گرفتار غضب پروردگار شدند، چرا که آنها نسبت به آیات الهی کفر مى‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق مى‌کشتند، اینها به خاطر آن بود که گناهکار و سرکش و متجاوز بودند».

← تمنای غذاهای رنگارنگ


به دنبال شرح مواهب فراوانی که خداوند به بنی‌اسرائیل ارزانی داشت در آیه مورد بحث، چگونگی کفران و ناسپاسی آنها را در برابر این نعمت‌های بزرگ منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که آنها چگونه مردم لجوجی بوده‌اند که شاید در تمام تاریخ دیده نشده است، افرادی این همه مورد لطف خدا قرار گیرند ولی در مقابل تا این حد ناسپاسی و عصیان کنند.

خواص پیاز

[ویرایش]

حکمای قدیم فواید بی‌شماری برای پیاز برشمرده‌اند؛ مانند اشتهاآور، تقویت کننده معده و جسم، مرهم زخم‌ها و جراحت‌های شدید، تقویت کننده قوه شهوانی.
[۳] الجامع لمفردات الادویة و الاغذیه، ج۱، ص۹۶.
[۴] مفردات پزشکی، ص۱۰۱۷ـ۱۰۱۸.
[۵] کتاب الاغذیة والادویه، ج۳، ص‌۱۵۸ـ۱۶۳.
روایاتی نیز در بیان فواید آن وارد شده است ، با این حال درباره جواز یا حرمت خوردن پیاز و هر آنچه بوی تندی دارد که موجب آزار دیگران می‌شود، اختلاف نظرهایی نیز میان دانشمندان اهل‌ سنت وجود دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۲۷۶.    
۳. الجامع لمفردات الادویة و الاغذیه، ج۱، ص۹۶.
۴. مفردات پزشکی، ص۱۰۱۷ـ۱۰۱۸.
۵. کتاب الاغذیة والادویه، ج۳، ص‌۱۵۸ـ۱۶۳.
۶. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۶۶، ص۲۴۸.    
۷. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص۴۲۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۴۷، برگرفته از مقاله «ارزش پیاز».    


رده‌های این صفحه : پیاز | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار