ارجو ان لابأس به

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارجو ان لاباس به، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اصطلاحاتی که در کتب علوم حدیث مطرح شده، واژه "ارجو ان لا باس به" است.
در مورد این اصطلاح نظرات متفاوتی بیان شده است.
۱- از جمله اصطلاحاتی است که عامه تردید دارند که لفظ جرح است یا تعدیل؛
۲- در دلالت بر تعدیل از "لااعلم به باسا" بالاتر است زیرا بین عدم علم به باس و حصول رجاء به باس ملازمه نیست.
۳- از مرتبه چهارم تعدیل است.
۴- از مرتبه ششم تعدیل است.
[۱] قرشی، علی بن ابی‌الحرم، المختصر فی علم اصول الحدیث النبوی، ص۶۴.
[۲] عبدالوهاب، عبداللطيف، المعتصر من مصطلحات اهل الاثر، ص۵۷.
[۴] تهانوی، احمد بن لطیف، قواعد فى علوم الحديث، ص۲۴۹.
[۵] مامقانی، عبدالله، مستدركات مقباس الهدايه، ج۶، ص۱۹۸.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:
• قرشی، علی بن ابی‌الحرم، المختصر فی علم اصول الحدیث النبوی.
• عبدالوهاب، عبداللطيف، المعتصر من مصطلحات اهل الاثر.
• سیوطی، عبدالرحمن، تدريب الراوى فی شرح تقریب النواوی.
• تهانوی، احمد بن لطیف، قواعد فى علوم الحديث.
• مامقانی، عبدالله، مستدركات مقباس الهدايه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی، علی بن ابی‌الحرم، المختصر فی علم اصول الحدیث النبوی، ص۶۴.
۲. عبدالوهاب، عبداللطيف، المعتصر من مصطلحات اهل الاثر، ص۵۷.
۳. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۱، ص۴۰۷.    
۴. تهانوی، احمد بن لطیف، قواعد فى علوم الحديث، ص۲۴۹.
۵. مامقانی، عبدالله، مستدركات مقباس الهدايه، ج۶، ص۱۹۸.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ارجو ان لابأس به»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار