ارث پسر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز نظر اسلام پسر دو برابر دختر ، و برادر دو برابر خواهر ، و شوهر دو برابر زن ارث می برد.


سهم ارث پسران

[ویرایش]

سهم ارث پسران، دو برابر سهم ارث دختران است.
یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین...

ارث بردن پسران از والدین

[ویرایش]

پسران از والدین خود ارث میبرند.
للرجال نصیب مما ترک الولدان والاقربون... مما قل منه اوکثر نصیبا مفروضا.

وصایای خداوند

[ویرایش]

دو برابر بودن ارث پسر نسبت به دختر از وصایای خداوند است.
یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین...

تساوی سهم ارث پسران

[ویرایش]

تساوی سهم ارث پسران متعدد است.
یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین.... (لازمه این که سهم هر پسر ، دو برابر یک دختر باشد، این است که پسران به طور مساوی سهم ببرند. و چون آیه در مقام بیان سهم ارث است، چنان چه تفاوتی در سهم آنان بود به آن اشاره می‌کرد)

ارث بودن همسر پدر در جاهلیت

[ویرایش]

همسر پدر (نامادری)، جزء ارثيّه پسر، در جاهليّت:
يأيّها الّذين ءامنوا لايحلّ لكم أن ترثوا النّسآء كرها ولاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض مآ ءاتيتموهنّ إلّاأن يأتين بفحشة مّبيّنة وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى‌ أن تكرهوا شيا ويجعل اللّه فيه خيرا كثيرا.
برداشت بر اين اساس است كه مقصود از «ترثوا النّساء» به ارث بردن خود زنان باشد كه در جاهليّت، مرسوم بوده كه هرگاه كسى از دنیا مى‌رفت و همسر و فرزندانى از خود به يادگار مى‌گذاشت پسر وى در صورتى كه آن همسر نامادرى او بود و يا ولیّ میّت او را همانند ديگر اموالش به ارث مى‌بردند.

حرمت ارث بردن همسر پدر

[ویرایش]

حرمت به ارث بردن همسر پدر (نامادرى) از سوى پسران:
يأيّها الّذين ءامنوا لايحلّ لكم أن ترثوا النّسآء كرها ولاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض مآ ءاتيتموهنّ إلّاأن يأتين بفحشة مّبيّنة وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى‌ أن تكرهوا شيا ويجعل اللّه فيه خيرا كثيرا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۱.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۷.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۱۱.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۱۱.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۱۹.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۱۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۵۷۵، برگرفته از مقاله «ارث پسر».    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۰۹، برگرفته از مقاله «ارث پسر».    


رده‌های این صفحه : ارث | پسر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار