ارتش بلقیس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقوم سبا در جنوب عربستان به سر می‌بردند. آن‌ها در آبیاری و سدسازی مهارت زیادی داشتند و همچنین ارتش جان‌نثاری برای ملکه و سبا داشتند.


ارتش قوی و نیرومند

[ویرایش]

انی وجدت امراة تملکهم... • قالوا نحن اولوا قوة واولوا باس شدید...«من زنی را دیدم که بر آنها حکومت می‌کند و همه چیز در اختیار داشت (مخصوصا) تخت عظیمی دارد...گفتند: ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم، ولی تصمیم نهائی با تو است ببین چه دستور می‌دهی؟». از اینکه بلقیس به ذکر نامه اکتفا نکرد و آن را با وصف «کریم» بیان کرد، احترام او نسبت به نامه سلیمان علیه‌السلام فهمیده می‌شود.

حامیان ملکه

[ویرایش]

اشراف قوم در پاسخ او چنین گفتند: ما قدرت کافی داریم و مرد جنگیم اما تصمیم نهائی با تو است، ببین چه فرمان می‌دهی؟ (قالوا نحن اولوا قوة و اولوا باس شدید و الامر الیک فانظری ما ذا تامرین).
به این ترتیب هم تسلیم خود را در برابر دستورات او نشان دادند، و هم تمایل خود را به تکیه بر قدرت و حضور در میدان جنگ!
ملکه هنگامی که تمایل آنها را به جنگ مشاهده کرد، در حالی که خود باطنا تمایل به این کار نداشت برای فرونشاندن این عطش، و هم برای اینکه حساب شده با این جریان برخورد کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۲۳.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۳۳.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۴۴۳.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۴۵۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۸۲، برگرفته از مقاله «ارتش بلقیس».    


رده‌های این صفحه : ارتش | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار