اراک (درخت)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاراک ( به فتح الف) نام درختی است و همچنین از حدود عرفات هم می باشد.
از معنای نخست در باب طهارت به مناسبت سخن رفته است و از معنای دوم در باب حج بحث شده است.


حکم مسواک با چوب اراک

[ویرایش]

مسواک زدن با چوب درخت اراک مستحب است.

حکم وقوف حاجی در اراک

[ویرایش]

وقوف حاجی در اراک، مجزی از وقوف وی در عرفات نيست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة،ج۲، ص۳۱۳.    
۲. جواهر الکلام،ج۱۹، ص۱۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۶؛ سید محمود هاشمی شاهرودی.


رده‌های این صفحه : بهداشت اسلامی | حج | فقه
جعبه ابزار