اراضی موات (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصطلاح اراضی موات ممکن است در یکی از معانی زیر بکار رفته باشد:

اراضی موات (فقه)، زمین‌های مرده بدون مالک
اراضی موات (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات علم حقوق و به معنای زمین‌های معطل افتاده و بدون آبادی و کشت و زرع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار