اراده ناقص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاراده ناقص به میل به تحقق مراد در عین رضایت به ترک آن اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اراده ناقص، مقابل اراده تام می‌باشد و آن، اراده‌ای ضعیف و غیر مؤکد در نفس مرید است که به تحصیل مراد در خارج تعلق گرفته است، مانند: اراده مولا نسبت به انجام مستحبات در خارج توسط مکلف .
در کتاب « بحوث فی علم الاصول » آمده است: «ما ذکره المحقق العراقی (قده)، من ان الامر مادة و صیغة یدل علی ارادة المولی و طلبه و هی تارة شدیدة کما فی الواجبات و اخری ضعیفة کما فی المستحبات».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۲۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۴۵، برگرفته از مقاله «اراده ناقص».    جعبه ابزار