اراده تکوینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاراده تکوینی به ایجاد بی‌واسطه متعلق اراده اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اراده تکوینی، مقابل اراده تشریعی می‌باشد. و آن، اراده‌ای است که متعلق اراده را به طور مستقیم در خارج به وجود می‌آورد؛ به بیان دیگر، اراده تکوینی یعنی ایجاد و پدید آوردن متعلق اراده در خارج به صورت واقعی و حقیقی، به گونه‌ای که به محض اراده کردن، متعلق آن در خارج بدون دخالت اراده دیگری پدید می‌آید.

نکته

[ویرایش]

اراده تشریعی و تکوینی دارای یک حقیقت‌اند، اما از نظر متعلق، فرق دارند.
[۱] منتهی الاصول، بجنوردی، حسن، ص۱۱۸.
[۲] فرهنگ اصطلاحات اصولی، مختاری مازندرانی، محمد حسین، ص۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی الاصول، بجنوردی، حسن، ص۱۱۸.
۲. فرهنگ اصطلاحات اصولی، مختاری مازندرانی، محمد حسین، ص۲۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۴۲، برگرفته از مقاله «اراده تکوینی».    جعبه ابزار