اذان نماز (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاذان به اذان اعلام و اذان نماز تقسيم می‌شود.


سنت اذان نماز

[ویرایش]

سنت اذان نماز، پیش از نزول سوره مائده رواج ژیدا کرده است.
و اذا نادیتم الی الصلوة اتخذوها هزوا و لعبا.... (از تعبیر «اذا نادیتم» استفاده می‌شود که اذان پیش از نزول آیه مزبور، متعارف و رایج بوده است.)
[۱] التحریروالتنویر، ذیل آیه.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. التحریروالتنویر، ذیل آیه.
۲. مائدة/سوره۵، آیه۵۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اذان نماز ».رده‌های این صفحه : اذان | موضوعات قرآنی | نماز
جعبه ابزار