ادعاهای ابلیس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابلیس، ادعاهایی کرده است (مثل ادعای اغوا کردن اکثر انسان‌ها؛ گمراهی‌اش از جانب خدا و غیره). به این ادعاها در برخی آیات قرآن اشاره شده است.


گمراه کردن اکثر مردم

[ویرایش]

ادعای ابلیس در اغوا کردن اکثر انسان‌ها:
قال فبمآ اغویتنی لاقعدن لهم صرطک المستقیم؛ ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن‌ایمـنهم وعن شمآئلهم ولاتجد اکثرهم شـکرین.
قال رب بمآ اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین؛ الا عبادک منهم المخلصین.
قال ارءیتک هـذا الذی کرمت علی لـئن اخرتن الی یوم القیـمة لاحتنکن ذریته الا قلیلا.
قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین؛ الا عبادک منهم المخلصین.

گمراهی ابلیس از سوی خدا

[ویرایش]

ابلیس، مدعی گمراهی اش از سوی خدا:
... فسجدوا الا ابلیس لم یکن من السـجدین؛ قال فبمآ اغویتنی لاقعدن لهم صرطک المستقیم.

ناسپاسی اکثر انسان‌ها

[ویرایش]

ادعای ابلیس در ناسپاسی اکثر انسان‌ها بر اثر اغواگری او:
ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن‌ایمـنهم وعن شمآئلهم ولاتجد اکثرهم شـکرین.

تزیین اعمال ناپسند

[ویرایش]

ادعای ابلیس در گمراه کردن انسان‌ها از طریق تزیین اعمال ناپسندشان:
قال رب بمآ اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین.

فریب آدم و حوا

[ویرایش]

ادعای ابلیس در بازماندن آدم علیه‌السّلام و حوا علیهاالسّلام از فرشته شدن و جاودانگی، در صورت اجتناب از تناول درخت ممنوع:
فوسوس لهما الشیطـن... وقال ما نهـکما ربکما عن هـذه الشجرة الآ ان تکونا ملکین او تکونا من الخــلدین.

برتری بر آدم

[ویرایش]

ابلیس، مدعی برتری بر آدم علیه‌السّلام:
قال ما منعک الاتسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین.
قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین.

خیرخواهی برای آدم و حوا

[ویرایش]

ابلیس، مدعی خیرخواهی برای آدم علیه‌السّلام و حوا علیهاالسّلام:
فوسوس لهما الشیطـن... ؛ وقاسمهمآ انی لکما لمن النصحین.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۶.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۷.    
۳. حجر/سوره۱۵، آیه۳۹.    
۴. حجر/سوره۱۵، آیه۴۰.    
۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۶۲.    
۶. ص/سوره۳۸، آیه۸۲.    
۷. ص/سوره۳۸، آیه۸۳.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۱.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۶.    
۱۰. اعراف/سوره۷، آیه۱۷.    
۱۱. حجر/سوره۱۵، آیه۳۹.    
۱۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۰.    
۱۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۲.    
۱۴. ص/سوره۳۸، آیه۷۶.    
۱۵. اعراف/سوره۷، آیه۲۰.    
۱۶. اعراف/سوره۷، آیه۲۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۶۲، برگرفته از مقاله «ادعاهای ابلیس».    


رده‌های این صفحه : شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار