ادات استثنا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادات استثنا ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ادات استثنا (علوم قرآنی)، کلماتی برای اخراج چیزی از یک حکم کلی و دارای کاربرد در علوم قرآنی
ادات استثنا (منطق)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای ادات به‌کار رونده در قیاس استثنائی برای اثبات تالی یا نفی مقدم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار