اختلاف امت‌ها (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعوامل پیدایش اختلاف میان امت واحد نخستین و وجود اختلاف دائمی میان امت‌ها و زمینه‌ی امتحانات الهی.


پیدایش اختلاف میان امت نخستین

[ویرایش]

پیدایش اختلاف میان امت واحد نخستین:
کان الناس امة وحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتـب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه وما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینـت بغیا بینهم... «مردم (در آغاز) يك دسته بودند (و تضادى در ميان آنها وجود نداشت. بتدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلافات و تضادهايى در ميان آنها پيدا شد، در اين حال) خداوند، پیامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و کتاب آسمانی، كه به سوى حق دعوت مى‌كرد، با آنها نازل نمود تا در ميان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى كند. (افراد با ایمان، در آن اختلاف نكردند) تنها (گروهى از) كسانى كه کتاب را دريافت داشته بودند، و نشانه ‌هاى روشن به آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگرى، در آن اختلاف كردند. خداوند، آنهايى را كه ايمان آورده بودند، به حقيقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش، رهبرى نمود. (امّا افراد بی‌ ایمان، هم چنان در گمراهى و اختلاف، باقى ماندند.) و خدا، هر كس را بخواهد، به راه راست هدایت مى‌كند»
وما کان الناس الا امة وحدة فاختلفوا... «(در آغاز) همه مردم امّت واحدى بودند سپس اختلاف كردند و اگر فرمانى از طرف پروردگارت (درباره عدم مجازات سريع آنان) از قبل صادر نشده بود، در ميان آنها در آنچه اختلاف داشتند داورى مى‌شد (و سپس همگى به مجازات مى‌رسيدند).»

سنت الهی

[ویرایش]

وجود اختلاف دائمی میان امت‌ها، سنتی الهی:
... لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شآء الله لجعلکم امة وحدة ولـکن لیبلوکم فی مآ ءاتـلکم... «ما براى هر كدام از شما، آیین و طريقه روشنى قرار داديم و اگر خدا مى‌خواست، همه شما را امت واحدى قرار مى‌داد ولى خدا مى‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايد (و استعدادهاى مختلف شما را پرورش دهد)»
ولو شآء ربک لجعل الناس امة وحدة ولایزالون مختلفین. «و اگر پروردگارت مى‌خواست، همه مردم را يك امّت (بدون هيچ گونه اختلاف) قرار مى‌داد ولى آنها همواره مختلفند ..»

امتحان الهی

[ویرایش]

اختلاف امت‌ها، زمینه‌ای برای امتحانات الهی:
... لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شآء الله لجعلکم امة وحدة ولـکن لیبلوکم فی مآ ءاتـلکم... «ما براى هر كدام از شما، آيين و طريقه روشنى قرار داديم و اگر خدا مى‌خواست، همه شما را امت واحدى قرار مى‌داد ولى خدا مى‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايد (و استعدادهاى مختلف شما را پرورش دهد)»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۱۳.    
۲. یونس/سوره۱۰، آیه۱۹.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۴۸.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۱۱۸.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۴۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۲۴۱، برگرفته از مقاله «اختلاف امت‌ها».    


رده‌های این صفحه : امت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار