اختلاط تفسیر با نص قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاختلاط تفسیر با نص قرآن، آمیخته شدن تفسیر با متن آیات ( نص ) و از عوامل اختلاف قرائت‌ها می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

روش « ابن مسعود » و « ابی ابن کعب » و برخی دیگر این بوده است که در خلال آیات، کلماتی را به عنوان تفسیر و توضیح مشکلات آیه اضافه می‌کرده‌اند؛ مانند: (کان الناس امة واحدة (فاختلفوا) فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین) که برخی از قاریان متاخر کلمه «فاختلفوا» را که به منظور توضیح به کار رفته است، از آیه تصور کرده و معتقد شده‌اند قرائت خاصی است؛ چنانکه بعضی آیه ۱۹۸ سوره بقره را به این نحو خوانده‌اند: (لیس علیکم جناح (فی مواسم الحج) ان تبتغوا فضلا من ربکم) و آن را به ابن عباس نسبت داده‌اند.
دراین آیه «فی مواسم الحج» که به منظور تفسیر آمده، قرآن تلقی شده است.

اسامی دیگر

[ویرایش]

از این واژه در کتاب‌های علوم قرآنی و تفسیری به عناوین « الحاقات تفسیری »، « تلفیقات تفسیری » و « منضمات تفسیری » نیز تعبیر و بحث شده است.
[۲] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۴۰.
[۳] زمخشری، محمود بن عمر، ۴۶۷ - ۵۳۸ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۲۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۱۳.    
۲. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۴۰.
۳. زمخشری، محمود بن عمر، ۴۶۷ - ۵۳۸ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۲۴۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اختلاط تفسیر با نص قرآن».    جعبه ابزار