اخبار یمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخبار يمين روايات قسم و روايات در بردارنده اشاره به سمت راست هنگام سلام آخر نماز را گویند.


اخباریمین

[ویرایش]

از اخبار يمين به معنای نخست، حکم قسم و موارد اثبات حق به وسيله آن استفاده شده است.
فقهااز روايات يمين به معنای دوم، بر استحباب اشاره به طرف راست هنگام گفتن سلام آخر نماز استدلال کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فقه الصادق،ج۲۵، ص۱۸۶.    
۲. وسائل الشیعة،ج۲۷، ص۲۳۴.    
۳. جواهر الکلام،ج۱۰، ص۳۳۴.    
۴. وسائل الشیعة،ج۶، ص۴۲۱.    


منبع

[ویرایش]
کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۳۰۱-۳۰۴؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.


رده‌های این صفحه : حدیث شناسی | فقه | قضاوت | نماز
جعبه ابزار