احکام غیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام غیری، احکام وضع شده برای امورِ مطلوب بالغیر را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام غیری از اقسام احکام شرعی و مقابل احکام نفسی است و به آن دسته از مجعولات شرعی گفته می‌شود که متعلق آن‌ها به خودی خود مطلوب شارع نیست، بلکه مطلوب بودن آن‌ها به سبب مطلوب بودن ذی المقدمه آن‌ها می‌باشد، مانند: وجوب پیمودن مسافت برای حج که وجوب غیری است و به خاطر مطلوب بودن حج (ذی المقدمه)، وجوب، به آن تعلق گرفته است.
[۳] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۱۳۵.
[۴] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص ۲۸۲ - ۲۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۳۲۴.    
۲. تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، آذری قمی، احمد، ص۴۸.    
۳. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۱۳۵.
۴. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص ۲۸۲ - ۲۸۱.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۱۲، برگرفته از مقاله «احکام غیری».    


رده‌های این صفحه : احکام شرعی
جعبه ابزار