احکام ترخیصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از احکام ترخیصی، احکام فاقد الزام شرعی در فعل یا ترک عمل می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

احکام ترخیصی از اقسام احکام تکلیفی است و به احکامی گفته می‌شود که از جانب مولا هیچ گونه الزامی در بعث یا زجر متعلق آنها نباشد؛ به بیان دیگر، احکام ترخیصی یا ناشی از بعث و زجر غیر اکید و یا ناشی از وجود مقتضی اباحه می‌باشد.
[۳] صدر، محمدباقر، جواهر الاصول، ص۱۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۰۴.    
۲. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۰۸.    
۳. صدر، محمدباقر، جواهر الاصول، ص۱۷۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله «احکام ترخیصی».    


رده‌های این صفحه : احکام تکلیفی
جعبه ابزار