احکام اولیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام اولیه، احکامى هستند که بر موضوعات معینى قرار داده شده اند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى که بر آن موضوع، عارض مى شود مانند وجوب نماز و روزه و حج یا طهارت آب کر و آب جاری و صحت بیع و بطلان معامله ربوی.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس

پانویس

[ویرایش]
۱. آیت الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج ۱.    رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه
جعبه ابزار