احکام امضایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام شرعیِ مؤیِّد اعمال و عادات مفید و رایج در جامعه را احکام امضایی گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام امضایی که مقابل احکام تأسیسی می‌باشد، نوعی از اعتبارات شرعی است که در حقیقت تنفیذ اعتبارات عقلا به شمار می‌آید.

توضیح

[ویرایش]

امضا در لغت به معنای اجازه و تنفیذ است و احکام امضایی در اصطلاح به معنای اعتبارات شارع است و به آن دسته از افعال و اعمالی تعلق می‌گیرد که در میان مردم و عقلا رایج بوده و زندگی آن‌ها را سامان می‌بخشد و شارع مقدس هم آن اعمال و عادات مفید را که به صورت قوانین عقلایی در آمده تنفیذ نموده است، مانند اکثر معاملات رایج میان عقلا و یا هفت شوط طواف به دور کعبه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۷۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۳، برگرفته از مقاله «احکام امضایی».    


رده‌های این صفحه : احکام
جعبه ابزار