احمق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمق (ابله) به معنای كودن یا كم خرد است و به آن معتوه یا ناقص العقل نیز میگویند. از این موضوع در باب ‌هاى جهاد، نکاح و شهادات سخن گفته شده است.


تفاوت احمق وسفیه

[ویرایش]

تفاوت آن با سفیه ،این است كه در فقه به كسى سفیه گفته مى‌شود كه تنها اموال خود را در اغراض نادرست و غیر عقلا یى مصرف كند ؛ در حالى كه ابله به فردى اطلاق مى‌شود كه از نظر خرد و اندیشه كاستى دارد.

احکام مربوط به احمق

[ویرایش]

۱)ابله از كسانى است كه از آنان جزیه گرفته نمى‌شود.
۲)گزینش دا یه ی احمق براى شیر دادن نوزاد و ازدواج با زن احمق، کراهت دارد.
۳) نگاه كردن ‌احمقى كه از غریزه ی شهوت و میل به زن برخوردار نیست، به نامحرم جایز است.
۴) به قول مشهور، ولیّ احمق بالغ ى كه طلاق دادن را نمى‌ فهمد، مى‌ تواند همسر او را با داشتن مصلحت، طلاق دهد.
۵) شهادت ابله، پذیرفته نیست.
۶) ابله از مصادیق مستضعف به شمار رفته، احکام آن بر او جارى مى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۲-۵۶.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۷.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۰۶ -۳۰۷.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۸۰.    
۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۷۶-۷۸.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۶.    
۷. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۳، ص۱۲۷.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۱۵.‌    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۳۰۹.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | نکاح | واژه شناسی
جعبه ابزار