احمد بن یوسف دمشقی قرمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن یوسف بن احمد دمشقی قرمانی از مورخان قرن دهم و یازدهم هجری است.


اثر مشهور

[ویرایش]

اثر مشهور وی کتاب اخبار الدول و اخبار الاول فی التاریخ به چاپ رسیده است.

← هدف تالیف


وی در مقدمه یادآور شده که هدفش تلخیص ‌ سیر الاولین من الانبیاء والمرسلین بوده و بنای آن داشته تا تاریخ امت‌های گذشته و نیز عجایب و غرایب عالم را بشناساند.

← محتوای کتاب


مقدمه کتاب مشتمل بر هفت فصل است.
نخست در معنای تاریخ و موضوع آن و تواریخ قبل از تاریخ هجری. دوم در آفرینش؛ سوم در خلقت جن و انس؛ چهارم در تاریخ زمین و جغرافیای آن. پنجم در خلقت آسمان‌ها. ششم در معنای نبوت و رسالت و شمار انبیاء… فصل هفتم فهرست مطالب کتاب.
در فصل هفتم وی فهرست تفصیلی کتاب را به دست داده است. وی به اختصار تمام، به تاریخ انبیاء، سیره نبوی، تاریخ خلفای نخست، امویان، عباسیان، فاطمیان، ایوبیان، ممالیک، علویان، اشراف مکه، و بسیاری از دولت‌های خرد و کلان مناطق مختلف عالم را آورده.
اشارتی به دولت صفوی کرده و در نهایت شناختی اجمالی از شهرهای مهم عالم اسلام و بسیاری از مطالب دیگر را به دست داده است. تنها با دیدن فهرست کتاب، می‌توان دریافت که نویسنده تا چه‌اندازه به اجمال، به همه آنچه که در آن زمان، دانستن آن از تاریخ عالم ممکن بود اشارتی کرده است.

مأخذ

[ویرایش]

رسول جعفریان، منابع تاریخ اسلام.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

علمای قرن دهم.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاع رسانی غدیر، برگرفته از مقاله «قرمانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰.    جعبه ابزار