احمد بن یحیی منجم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن احمد بن یحیی بن علی بن یحیی بن ابی منصور، از خاندان بنومنجم، متکلم، فقیه، ادیب و شاعر بود.


تولد

[ویرایش]

وی در ۲۶۲ به دنیا آمد.

مذهب وی

[ویرایش]

در فقه از مذهب ابوجعفر طبری پیروی می‌کرد و اندیشه‌های معتزلی نیز داشت. ابوالفرج اصفهانی او را فردی مطلع معرفی کرده است. حکایت‌هایی از حضور او در دربار معتضد وجود دارد.

آثار احمد بن یحیی

[ویرایش]

آثار او عبارت است از: اخبار بنی المنجم و نسبهم فی الفرس، که تاریخچه زندگانی خاندان اوست، کتاب التوحید و الرَدّ علی المشبهه، کتاب اثبات نبوة محمد که احتمالاً آن را برای دفاع از کتاب عمویش ابوعیسی احمد و پاسخ اعتراضات قسطا بن لوقا نوشته است، المدخل الی مذهب الطبری و نصرة مذهبه؛ الاجماع فی الفقه علی مذهب ابن جریر الطبری، در دفاع از فقه طبری، کتاب الاوقات.

وفات

[ویرایش]

وی در ۳۲۷ درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۲، ص۲۰۴، دمشق ۱۹۵۷۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).    
۲. عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۲، ص۲۰۴، دمشق ۱۹۵۷۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).    
۳. ابن خلّکان، وفیات الاعیان، ج۶، ص۱۹۹، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۹۶۸ ۱۹۷۷.    
۴. خلیل بن ایبک صفدی، کتاب الوافی بالوفیات، ج۸، ص۱۶۰، چاپ محمد یوسف نجم، ویسبادن ۱۴۰۲/۱۹۸۲.    
۵. عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۲، ص۲۰۴، دمشق ۱۹۵۷۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).    
۶. ابن خلّکان، وفیات الاعیان، ج۶، ص۱۹۹، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۹۶۸ ۱۹۷۷.    
۷. عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۲، ص۲۰۴، دمشق ۱۹۵۷۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).    
۸. احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۵، ص۴۲۴، بیروت (بی تا).    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان بنومنجم»، شماره۱۹۳۲.    


جعبه ابزار