احمد بن عقیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی احمد بن عقیل یکی را از شهدای کربلا می دانند.


بررسی شهادت احمد

[ویرایش]

منابع معتبر چیزی از وی یاد نکرده‌ اند. تنها مؤلف وسیلة الدارین نوشته است که او از جمله فرزندان عقیل بن ابی‌ طالب بود و همراه مادرش با امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد.
[۱] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ص۴۲۹.
اما یکی از نویسندگان معاصر نام او را در شمار شهیدان کربلا آورده است.
[۲] عمادزاده، حسین، عاشورا چه روزى است، ص۲۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ص۴۲۹.
۲. عمادزاده، حسین، عاشورا چه روزى است، ص۲۵۲.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۸۹.    


جعبه ابزار