احمد بن عبدالهادی اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبدالهادی اردستانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن عبدالهادی بن احمد بن حسن اردستانی، از محدّثین است، و در نایین ساکن بوده، و از عبد بن حمید استماع حدیث نموده است.
[۲] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۷۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۵، ص۲۵۵.    
۲. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۷۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۰.    جعبه ابزار