احمد بن عبدالله قلقشندی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«شهاب الدین احمد بن عبدالله قلقشندی» متولد سال ۷۵۶ ق است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی در قلقشنده، سه فرسنگی قاهره به دنیا آمد و در قاهره پرورش یافت و در همان جا تحصیل را شروع کرده و سپس به اسکندریه رفت و پس از تحصیل، مناصب و وظائفی هم در دولت ممالیک بر عهده گرفت.
روزگار وی، عصر شکوفایی دانش تاریخ ، آن هم به صورت منظم است. در این دوره است که برخی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تاریخی، مانند « تاریخ ابن خلدون »، « البدایة و النهایة » ابن کثیر ، « تاریخ الاسلام » ذهبی و غیره نوشته می‌شود.

آثار

[ویرایش]

کارهای وی که بیشتر ادبی و تاریخی است، عبارتند از: « صبح الاعشی »، « نهایة الارب فی معرفة انساب العرب »، « مآثر الانافة »، « حلیة الفضل و زینة الکرم فی المفاخرة بین السیف و القلم » و « قلائد الجمان فی التعریف بقبایل عرب الزمان ».

وفات

[ویرایش]

وی در شب شنبه دهم جمادی الاخره ۸۲۱ ق، در شصت و پنج سالگی وفات کرد.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع طب، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار