احمد بن عبدالله برقی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبدالله برقی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوبکر احمد بن عبدالله برقی مصری زهری، از موالی بنی‌زهره و از محدثان موثق اهل‌سنت در قرن سوم هجری قمری
احمد بن عبداللّه برقی اصفهانی، از راویان و فضلای شعر و ادب در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار