احمد بن عبدالحسین‌ نجفی جواهری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهری، آل، خاندان‌ علمی‌ شیعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ تا پانزدهم‌ در عراق‌ است. یکی از شخصیت‌های این خاندان شیخ‌ احمد، فرزند عبدالحسین‌ جواهری، است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ‌ احمد، فرزند عبدالحسین‌ جواهری، از شاگردان‌ عبدالحسین‌ طُرَیحی‌، محمدحسین‌ کاظمی‌ و حاج‌ آقارضا همدانی‌ بود.
[۱] محمدهادی‌ امینی‌، معجم‌ رجال‌ الفکر و الادب‌ فی‌ النجف‌ خلال‌ الف‌ عام‌، ج۱، ص۳۶۵، نجف‌ ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
[۲] عبدالحسین‌ جواهری‌، النجم‌ الزاهر فی‌ اعلام‌ آل‌الجواهر، ج۱، ص۳، (جزوه‌ تکثیر شده‌).

محمدحسن‌ کُبَّه‌ (فقیه‌ و شاعر، متوفی‌ ۱۳۳۶) از شاگردان‌ اوست‌.
[۳] جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص۱۰۱، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.

وی‌ در ۱۳۰۲ وفات‌ کرد.
دیوان‌ شعر و چند رساله فقهی از او برجای‌ مانده‌ است‌.
[۴] جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص‌۱۰۰، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۵] محمدهادی‌ امینی‌، معجم‌ رجال‌ الفکر و الادب‌ فی‌ النجف‌ خلال‌ الف‌ عام‌، ج۱، ص۳۶۵، نجف‌ ۱۴۱۳/۱۹۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدهادی‌ امینی‌، معجم‌ رجال‌ الفکر و الادب‌ فی‌ النجف‌ خلال‌ الف‌ عام‌، ج۱، ص۳۶۵، نجف‌ ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۲. عبدالحسین‌ جواهری‌، النجم‌ الزاهر فی‌ اعلام‌ آل‌الجواهر، ج۱، ص۳، (جزوه‌ تکثیر شده‌).
۳. جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص۱۰۱، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۴. جعفر بن‌ باقر آل‌محبوبه‌، ماضی‌ النجف‌ و حاضرها، ج۲، ص‌۱۰۰، بیروت‌ ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۵. محمدهادی‌ امینی‌، معجم‌ رجال‌ الفکر و الادب‌ فی‌ النجف‌ خلال‌ الف‌ عام‌، ج۱، ص۳۶۵، نجف‌ ۱۴۱۳/۱۹۹۲.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جواهری»، شماره۵۱۷۳.    جعبه ابزار