احمد بن ابی طاهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو الفضل، احمد بن ابی طاهر، مشهور به ابن طیفور، یکی از دانشمندان بزرگ اهل تسنن در قرن سوم هجری است. شهرت وی بیشتر به دلیل تالیفات ادبی و تاریخی اوست.


ولادت

[ویرایش]

ولادت او در سال ۲۰۴ در شهر بغداد و در همان روزی بود که مأمون از خراسان به بغداد آمد.
شهرت وی بیشتر به دلیل تالیفات ادبی و تاریخی اوست. خاندان او نیز از دولتیان بوده‌اند.

فرزند

[ویرایش]

ابو الحسن، عبیدالله بن احمد بن ابی طاهر، فرزند ابن طیفور نیز، روش پدر را در تالیفات و تصنیف داشت. او روایتش از پدر کمتر است ولی حاذق‌تر و ماهرتر از پدرش بوده است.
او ادامه کتاب «بغداد» تالیف پدر خود را نگاشت، چون پدرش آن را تا آخر دوران مهتدی نوشته بود و عبیدالله اخبار معتمد، معتضد، مکتفی و مقتدر را که نا تمام مانده بود بر آن افزود.
عبیدالله علاوه بر کتاب فوق این کتابها را نیز دارد: کتاب السکباج و فضائلها، کتاب المتطرفات و المتطرفین.

موقعیت اجتماعی

[ویرایش]

او ادب آموز کاتبان همگانی بود، سپس برای تخصصی که پیدا کرد در جانب شرقی «سوق الوراقین» یعنی محل ناشران و کتابفروشان که بیش از صد دکان بودند، جایی برای خود داشت.
او خوش مشرب و شیرین گفتار بود و تالیفات فراوانی از او به یادگار مانده است.

تالیفات

[ویرایش]

این تالیفات از ابن طیفور است:
۱- کتاب بلاغات النساء، شامل برگزیده سخنان بلیغ و فصیح شخصیتهای زن از صدر اسلام تا آن دوران.
۲- کتاب المنثور و المنظوم
۳- سرقات الشعراء
۴- بغداد
۵- الجواهر
۶- المؤلفین
۷- الهدایا
۸- المشتق المختلف من المؤتلف
۹- الاوائل
۱۰- القاب الشعراء
۱۱- المعروفین من الانبیاء
۱۲- اسماء الشعراء
۱۳- مرتبة هرمز بن کسری نوشیروان
۱۴- فی تدبیر المملکة و السیاسة
۱۵- الملک الحلیم الرومی
۱۶- فضل العرب علی العجم و بسیاری کتابهای ادبی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیگر.

وفات

[ویرایش]

احمد بن ابی طاهر پس از عمری خدمت به جهان علم و دانش، در سال ۲۸۰ هجری در شهر بغداد دیده از جهان فروبست.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار