احسن القصص (نقوی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحسن القصص اثر علی‌محمد (۱۲۶۰ - ۱۳۱۲ ق) فرزند سیدمحمد بن سید دلدارعلی نقوی لکنهوی معروف به تاج العلماء، از ائمه فتوی و تقلید در هندوستان و از علما و مفسرین شیعه می‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث عربی و در شرح و بیان سوره یوسف است که مفسر با مذاق حکمی و کلامی خویش به شیوه‌ای دلپذیر به شرح و تاویل و تفسیر آیات سوره یوسف پرداخته است این کتاب در هندوستان به سال ۱۳۰۵ ق چاپ شده است.

تفاسیر دیگر مفسر

[ویرایش]

از تاج العلماء دو تفسیر دیگر یاد کرده‌اند:
۱) انوار الانظار، در شرح و تفسیر سوره نور.
۲) ترجمة القرآن، در دو مجلد ترجمه قرآن به زبان اردو که در هندوستان چاپ و منتشر گردیده است.
[۱] موسوی اصفهانی، سیدمحمدمهدی، احسن الودیعه، ج۱، ص۲۰۱.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۳۴۲.
[۶] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۱۲.
[۷] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۲۰۰.
[۸] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۴، ص۱۶۲۴.
[۹] مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۴، ص۵۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. موسوی اصفهانی، سیدمحمدمهدی، احسن الودیعه، ج۱، ص۲۰۱.
۲. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۸، ص۳۱۰.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱، ص۲۸۸.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۴، ص۳۴۵.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۳۴۲.
۶. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۱۲.
۷. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۲۰۰.
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۴، ص۱۶۲۴.
۹. مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۴، ص۵۹۶.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    جعبه ابزار