احسان به والدین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحسان به والدین از سفارشات مهم و موکد خداوند در قرآن کریم است.


نیکی به والدین

[ویرایش]

نیکی به والدین، سفارش خداوند:
۱. واذ اخذنا میثـق بنی اسرءیل... وبالولدین احسانا.... .
۲. .. وبالولدین احسـنا.... . و مفسّران احسان به والدین را نوعی احترام آنان دانسته‌اند.
۳. .. وبالولدین احسـنا...
۴. وقضی ربک الاتعبدوا الا ایاهوبالولدین احسـنا...در ۴ آیه ، امر به احسان به پدر و مادر پس از فرمان به عبادت خداوند واقع شده است که نشانه اهمّیّت آن است:
۵. و وصینا الانسـن بولدیه حسنا...
۶. و وصینا الانسـن بولدیه احسـنا...

اولویت احسان به والدین

[ویرایش]

اولویت احسان به والدین، در مقایسه با خویشاوندان:
۱. واذ اخذنا میثـق بنی اسرءیل لاتعبدون الا الله وبالولدین احسانا وذی القربی.... (از تقدیم «والدین» بر «ذی القربی»، چنین برمی آید.)
۲. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للولدین و الاقربین...
۳. واعبدوا الله ولاتشرکوا به شیـا وبالولدین احسـنا وبذی القربی...

اولویت احسان به مادر

[ویرایش]

اولویت احسان به مادر در مقایسه با پدر، به دلیل تحمل سی ماه رنج و تلاش برای تربیت فرزند:
و وصینا الانسـن بولدیه احسـنا حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصــله ثلـثون شهرا... (خداوند در بیان فلسفه احسان به والدین، صرفا از زحمات مادر یاد کرده است و این در حقیقت تاکید بر حق مادر و سفارش فزون تر در مورد او است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۸۳.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۳۶.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۷۱.    
۴. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج‌۱، ص‌۳۰۸.    
۵. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۳.    
۷.فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۳، ص‌۵۸۶.    
۸. قاسمی، محمد بن محمد، تفسیر القاسمی، ج ۶، ص‌۴۵۳.    
۹. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۸.    
۱۰. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۸۳.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۱۸۰.    
۱۳. نساء/سوره۴، آیه۳۶.    
۱۴. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۹۴، برگرفته از مقاله «احسان به والدین».    


رده‌های این صفحه : احسان | موضوعات قرآنی | والدین
جعبه ابزار