احسان به همسر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحسان به همسران در زندگی مشترک و احسان به همسران مطلقه، سفارش خداوند به مردان نیکوکار است.


نیکی به همسران

[ویرایش]

سفارش خداوند به مردان، برای احسان به همسرانشان در زندگی مشترک: وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما... وان تحسنوا وتتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا.

احسان به همسران مطلقه

[ویرایش]

۱. سفارش خداوند به شوهران درباره رعایت احسان در طلاق همسران: الطلـق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسـن...
۲. پرداخت کالای مناسب به زنان مطلقه، نشانه نیکوکاری شوهر: لا جناح علیکم ان طـلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متـعا بالمعروف حقا علی المحسنین.
۳. لزوم رعایت اعتدال از سوی شوهران نیکوکار، در پرداخت کالایی مناسب به همسران مطلقه خود: لا جناح علیکم ان طـلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متـعا بالمعروف حقا علی المحسنین. قید «بالمعروف» حاکی از برخورد متعارف و به دور از افراط و تفریط آنان، در پرداخت کالای مزبور است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۲۸.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۲۹.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۳۶.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۱۳۱.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۳۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۹۵، برگرفته از مقاله «احسان به همسر».    


رده‌های این صفحه : احسان | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار