احسان به همسر (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحسان به همسران در زندگی مشترک و احسان به همسران مطلقه، سفارش خداوند به مردان نیکوکار است.


نیکی به همسران

[ویرایش]

سفارش خداوند به مردان، برای احسان به همسرانشان در زندگی مشترک: وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما... وان تحسنوا وتتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. [۱]

احسان به همسران مطلقه

[ویرایش]

۱. سفارش خداوند به شوهران درباره رعایت احسان در طلاق همسران: الطلـق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسـن... [۲]
۲. پرداخت کالای مناسب به زنان مطلقه، نشانه نیکوکاری شوهر: لا جناح علیکم ان طـلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متـعا بالمعروف حقا علی المحسنین. [۳]
۳. لزوم رعایت اعتدال از سوی شوهران نیکوکار، در پرداخت کالایی مناسب به همسران مطلقه خود: لا جناح علیکم ان طـلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متـعا بالمعروف حقا علی المحسنین. قید «بالمعروف» حاکی از برخورد متعارف و به دور از افراط و تفریط آنان، در پرداخت کالای مزبور است. [۴] [۵]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۲۸.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۲۹.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۳۶.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۱۳۱.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۳۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۹۵، برگرفته از مقاله «احسان به همسر».    


رده‌های این صفحه : احسان | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار