احزاب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحزاب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره احزاب، سی و سومین سوره در ترتیب مصحف و از سوره‌های مدنی
احزاب قرآن، تقسیم هر جزء قرآن به چهار حزب
احزاب دینی، پیدایش احزاب و گروه‌های دینی، پدیده‌ای منفی و ناصواب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار