احراز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِحراز به معنی «در حرز قرار دادن چیزی» و نیز به معنی علم پیدا كردن می باشد.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۹۹.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار