احجاج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحجاج: به حج فرستادن کسى یا حج دادن.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از این عنوان، در باب حج سخن رفته است.

حکم شرعی احجاج

[ویرایش]

فرستادن دیگرى ونیز بردن اعضاى خانواده به حج هر چند با صرفه‌ جویى در هزینه ی زندگى یا وام گرفتن، مستحب است.

حکم ترک حج

[ویرایش]

چنانچه مردم، حج را ترک کنند، بر ولیّ امر مسلمان ان واجب است گروهى را در حدّ کفایت، هر چند به اجبار به حج بفرستد و در صورت عدم توانایى مالى آنان، هزینه ی حج آنان را از بیت المال بپردازد.

حکم احجاج غیرممیّز

[ویرایش]

حج دادن کودک غیر ممیّز توسط ولیّ (پدر یا جدّ پدری) و به نظر برخى توسط مادر نیز مستحب است وبه قول مشهور، در این حکم، فرقى میان دختر و پسر نیست. در الحاق دیوانه به کودک در حکم یاد شده اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة،ج ۱۱، ص۱۲۹.    
۲. جواهر الکلام،ج ۱۷، ص۲۱۶.    
۳. جواهر الکلام،ج ۲۰، ص۵۱.    
۴. معتمد العروة،ج ۱، ص۳۱ تا۳۶.    
۵. مستمسک،ج ۱۰، ص۱۹ تا۲۱.    
۶. جواهر الکلام،ج ۱۷، ص۲۳۶ تا۲۴۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۲۹۷ تا۲۹۸‌    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | حج | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار