احترام قانون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحترام به قانون در آیات قرآن اثبات می گردد.


لزوم احترام به قوانین

[ویرایش]

لزوم احترام به قوانین عمومی، حتی در جوامع غیر دینی: فبدا باوعیتهم قبل وعآء اخیه ثم استخرجها من وعآء اخیه کذلک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشـآء الله... .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۳۸، برگرفته از مقاله «احترام قانون».    


رده‌های این صفحه : احترام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار