اجود التقریرات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:آیت الله العظمی خوئی (م ۱۴۱۳ ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، تقریرات درس اصول آیت الله العظمی میرزای نائینی است که مورد تصویب استاد قرار گرفته و در سال ۱۳۵۱ ق بر آن تقریط نگاشته است این کتاب، در ۲ جلد شامل دوره کامل اصول (جلد اول، مباحث الفاظ و جلد دوم، مباحث ادله عقلیه و اصول عملیه و تعادل و تراجیح) بوده و در میان تقریرات درس اصول میرزای نائینی، از امتیاز خاصی برخوردار است. چاپ دوم آن همراه با تعلیقات عالمانه و محققانه مقرر محترم همراه است، که بارها نیز به چاپ رسیده است.

موضوعات کتاب

[ویرایش]

موضوعات مورد بحث در این کتاب عبارت اند از:
ج ۱: الکلیات، الوضع، الحقیقه الشرعیه، الصحیح و الاعم، استعمال اللفظ فی اکثر من معنی الواحد، المشتق، الاوامر، الاجزاء، مقدمه الواجب، الضد، النواهی، اجتماع امر و نهی، دلاله النهی علی الفساد، المفاهیم، العموم و الخصوص، المطلق و المقید، المجمل و المبین.
ج ۲: القطع، التجری، الملازمات العقلیه، العلم الاجمالی، حجیه الامارات، الظواهر، الاجماع، الشهره، خبر الواحد، الظن المطلق، البرائه، التسامح فی ادله السنن، التخییر، الاشتغال، الاستصحاب، التعادل و التراجیح.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در دو جلد به زبان عربی، به وسیله کتاب فروشی مصطفوی در قم چاپ و منتشر شده است.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اجود التقریرات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۵/۷    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | کتب اصولی
جعبه ابزار