اجماع منقول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع منقول به معنای نقل اتفاق نظر فقها می‌باشد.

اجماع منقول که مقابل اجماع محصّل می‌ باشد، اجماعی است که فقیه، خود، بدان دست نيافته، بلکه فقيهی ديگر- که آن را به دست آورده- بدون واسطه يا با واسطه برای وی نقل کرده است. از آن در اصول فقه، مبحث حجج و امارات سخن رفته است.


تعریف

[ویرایش]

اجماع منقول، مقابل اجماع محصل می‌باشد و آن، اجماعی است که در آن، فقیه شخصاً اتفاق علما را در یک مسئله به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگری آن را از راه تتبع در اقوال آنان کسب کرده و آن را برای دیگران نقل نموده است، چه این نقل با یک واسطه باشد یا با بیش از یک واسطه.
[۹] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص (۲۰۰-۱۹۹).
[۱۵] الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۷۵.
[۱۶] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۰، ص۲۹۱.
[۱۷] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۰، ص۳۲۰.
[۱۸] فرهنگ اصطلاحات اصولی، مختاری مازندرانی، محمد حسین، ص۲۱.


حجيت اجماع منقول

[ویرایش]

اجماع منقول اگر به خبر متواتر نقل شده باشد يعنی تعداد زيادی از فقها اجماع را تحصيل نموده و آن را برای فقيهان ديگر نقل کرده باشند، حجيّت و اعتبار آن همچون اجماع محصّل است، ولی اگر به خبر واحد نقل شده باشد که يک يا تعداد کمی از فقها اجماع را تحصيل نموده (اجماع مستفيض) و آن را برای ديگران نقل کرده‌اند در حجيّت و اعتبار آن اختلاف است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قيدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۶، ص۳۵۸.    
۲. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۶، ص۳۷۲.    
۳. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمدجواد، ص۲۲۷.    
۴. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۳، ص۱۹۱.    
۵. الوافیة فی اصول الفقه، فاضل تونی، عبدالله بن محمد، ص۸۱.    
۶. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۴۹۷.    
۷. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۱۸۲.    
۸. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۲۰۴.    
۹. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص (۲۰۰-۱۹۹).
۱۰. تحریرالمعالم، مشکینی، علی، ص۱۵۵.    
۱۱. مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۴۱.    
۱۲. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۱، ص۲۵۱.    
۱۳. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۲۵۸.    
۱۴. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۸۰ ۲۸۸.    
۱۵. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۷۵.
۱۶. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۰، ص۲۹۱.
۱۷. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۰، ص۳۲۰.
۱۸. فرهنگ اصطلاحات اصولی، مختاری مازندرانی، محمد حسین، ص۲۱.
۱۹. اصول فقه، مظفر، محمدرضا، ج۲، ص۱۰۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۶، برگرفته از مقاله «اجماع منقول».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص ۲۸۰.    


رده‌های این صفحه : اجماع | اصول فقه
جعبه ابزار