اجماع محصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع محصل به تحصیل اجماع با تتبّع مستقیم در اقوال فقها اطلاق می‌شود.

اجماع محصل اجماع به دست آمده با جستجو توسّط فقیه را گویند که در مقابل اجماع منقول می باشد.


تعریف اجماع محصل

[ویرایش]

در اجماع محصل، فقيهی که ادعای اجماع می‌کند با جست‌وجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتفاق و اجماع آنان را در يک مسأله تحصيل می‌نمايد. از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات بحث شده است.

اجماع محصل، مقابل اجماع منقول می‌باشد و آن، اجماعی است که فقیه ، خود از طریق تتبع در اقوال اهل فتوا آن را به دست بیاورد.
در کتاب «اصول الفقه» آمده است: «الاجماع المحصل: والمقصود به الاجماع الذی یحصله الفقیه بنفسه بتتبع اقوال اهل الفتوی».
[۶] الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۷۵.
[۹] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۲۰۰.


حجیت اجماع محصل

[ویرایش]

اجماع محصل برای فقيهی که بدان دست يافته، حجت است؛ مشروط به اين که از راهی که نزد او معتبر است، آن را تحصيل کرده باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۱۰۷.    
۲. معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۱۳۲.    
۳. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۲، ص۹۷.    
۴. فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۸۶.    
۵. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۳۹۲.    
۶. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۷۵.
۷. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۲۲۷.    
۸. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۴، ص۳۰۵.    
۹. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۲۰۰.
۱۰. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۶، ص۳۵۸.    
۱۱. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۶، ص۳۶۳ ۳۶۷.    
۱۲. مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۴۱.    
۱۳. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۱۸۲.    
۱۴. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۲۹۰.    
۱۵. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۲۸۶.    
۱۶. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۲۷۱.    
۱۷. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۹۵ ۱۰۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۵، برگرفته از مقاله «اجماع محصل».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام»، ج۱، ص۲۷۸.    


رده‌های این صفحه : اجماع | اصول فقه
جعبه ابزار