اجزای روزه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این نوشتار مواردی که روزه مجزی هست ذکر می شود.


از روزه رمضان

[ویرایش]

قضای روزه ماه رمضان از سوی مسافر و بیمار از روزه ماه رمضان مجزی است.
شهر رمضان الذی... فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بکم الیسر...

از قربانی

[ویرایش]

سه روز روزه در حج و هفت روز پس از بازگشت از قربانی برای حج گزار فاقد آن مجزی است.
... فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام ثلـثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام...

از کفاره ظهار

[ویرایش]

دو ماه روزه پی در پی از آزاد کردن یک بنده برای فاقد آن در کفاره ظهار مجزی است.
والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا... ؛ فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا...
اطعام شصت نفر از دو ماه روزه، در کفاره ظهار در صورت عدم قدرت بر روزه مچزی است.
والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا... ؛ فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا...

از کفاره قتل

[ویرایش]

دو ماه روزه پی در پی از آزاد کردن یک بنده مؤمن در کفاره قتل شخص هم پیمان با دشمن در صورت ناتوان بودن از آن مجزی است.
وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطـا... وان کان من قوم بینکم وبینهم میثـق فدیة مسلمة الی اهله وتحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین...

از کفاره قسم

[ویرایش]

روزه به مدت سه روز از کفاره قسم (اطعام ده نفر یا پوشاندن آنان یا آزاد کردن بنده)، در صورت قدرت نداشتن بر ادای آن مجزی است.
لایؤاخذکم الله باللغو فی‌ایمـنکم ولـکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمـن فکفرته اطعام عشرة مسـکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلـثة ایام ذلک کفرة‌ایمـنکم اذا حلفتم واحفظوا‌ایمـنکم...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۳. مجادله/سوره۵۸، آیه۳ - ۴.    
۴. مجادله/سوره۵۸، آیه۳ - ۴.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۹۲.    
۶. مائده/سوره۵، آیه۸۹.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۲۶۸، برگرفته از مقاله «اجزای روزه».    


رده‌های این صفحه : إجزاء | روزه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار