اجرت رسالت (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند اجرت رسالت پیامبر اسلام را مودت اهل بیت قرار داده است.


اجرت پیامبران

[ویرایش]

پیامبران در برابر رسالت خویش تقاضای اجرت نمی کردند.
اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون... و جاء من اقصا المدینة رجل یسعی قال یقوم اتبعوا المرسلین؛ اتبعوا من لایسـلکم اجرا... [۱] [۲]
حضرت نوح علیه‌السّلام در برابر رسالت خویش تقاضای اجرت نکرد.
واتل علیهم نبا نوح اذ قال لقومه... ؛ فان تولیتم فما سالتکم من اجر ان اجری الا علی الله... [۳]
و لقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین... ؛ و یـقوم لااسـلکم علیه مالا ان اجری الا علی الله... [۴]
و اذ قال لهم اخوهم نوح الاتتقون... ؛ و ما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. [۵] [۶]
حضرت هود علیه‌السّلام در برابر رسالت خویش تقاضای اجرت نکرد.
و الی عاد اخاهم هودا قال یقوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ان انتم الا مفترون... ؛ یـقوم لااسـلکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلاتعقلون. هود (۱۱) ۵۰ و ۵۱
اذ قال لهم اخوهم هود الاتتقون... ؛ و ما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. [۷] [۸]
حضرت صالح علیه‌السّلام در برابر رسالت خویش تقاضای اجرت نکرد.
اذ قال لهم اخوهم صـلح الاتتقون... ؛ و ما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. [۹] [۱۰]
حضرت لوط علیه‌السّلام در برابر رسالت خویش تقاضای اجرت نکرد.
اذ قال لهم اخوهم لوط الاتتقون... ؛ و ما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. [۱۱] [۱۲]
حضرت شعیب علیه‌السّلام در برابر رسالت خویش تقاضای اجرت نکرد.
اذ قال لهم شعیب الاتتقون... ؛ و ما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. [۱۳] [۱۴]
پیامبر اسلام در برابر رسالت خویش تقاضای اجرت نکرد.
اولـئک الذین هدی الله فبهدیـهم اقتده قل لا اسـلکم علیه اجرا ان هو الا ذکری للعـلمین. [۱۵]
و ما تسـلهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعــلمین. [۱۶]
قل ما اسـلکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. [۱۷]
قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله... [۱۸]
قل ما اسـلکم علیه من اجر... [۱۹]

محبت اهل بیت اجرت رسالت

[ویرایش]

محبت به اهل بیت علیهم‌السّلام اجرت رسالت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می باشد.
... قل لا اسـلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی.... (در روایات متعددی «القربی» به اهل بیت پیامبر علیهم‌السّلام تفسیر شده است. [۲۰] [۲۱]
ایمان و راهیابی مردم به خدا، تنها مزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در انجام رسالت خویش بود.
قل ما اسـلکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. [۲۲]
مزد رسالت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به سود خود مردم است.
قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله... [۲۳]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۱۴.    
۲. یس/سوره۳۶، آیه۲۰ - ۲۱.    
۳. یونس/سوره۱۰، آیه۷۱ - ۷۲.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۲۵ - ۲۹.    
۵. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۰۶.    
۶. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۰۹.    
۷. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۲۴.    
۸. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۲۷.    
۹. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۲.    
۱۰. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۵.    
۱۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۶۱.    
۱۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۶۴.    
۱۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۷۷.    
۱۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۸۰.    
۱۵. انعام/سوره۶، آیه۹۰.    
۱۶. یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰۴.    
۱۷. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۷.    
۱۸. سبا/سوره۳۴، آیه۴۷.    
۱۹. ص/سوره۳۸، آیه۸۶.    
۲۰. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ج۴، ص۵۷۱.    
۲۱. شوری/سوره۴۲، آیه۲۳.    
۲۲. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۷.    
۲۳. سبا/سوره۳۴، آیه۴۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اجرت رسالت».    


رده‌های این صفحه : اجرت | رسالت | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار