اجتهاد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اجتهاد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اجتهاد (فقه)، در اصطلاح فقه اسلامی، بذل جهد و کوشش برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی
اجتهاد (خاص)، به معنای اعتماد به نظر و استحسانات شخصی در استنباط حکم شرعی
اجتهاد (عام)، به معنای ملکه - یا عملیاتِ - استنباط حجّت بر حکم شرعی، از مصادر تشریع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار