اجتناب از ظلم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآثار اجتناب از ظلم با توجه به آیات قرآن عبارتند از:


امنيّت‌

[ویرایش]

••• امنیّت، دستاورد ایمان افراد، به دور از هرگونه ظلم:
... فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ. گرچه «ظلم» در اين آيه، به قرينه آيات گذشته، به شرک تفسير شده، ولى با عموميّت مفاد «ظلم» منافاتى ندارد، بنابراين، جامعه ايمانى در صورت دورى از ظلم به امنيّت همه جانبه مى‌رسد.

••• امنيّت، پيامد اجتناب جامعه ايمانى از هرگونه ظلم:
... فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ. چون در آيه قبل، از موحّدان و مشرکان با عنوان دو گروه ياد شده است و در اين آيه نيز از موحّدان با صيغه‌ها و ضماير جمع ياد شده، چنين برمى‌آيد كه امنيّت، از آنِ جامعه با هويت جمعى آن است، اگر چه آحاد افراد نيز مشمول آن باشند.

مغفرت‌

[ویرایش]

پرهيز از ظلم، درپى‌دارنده مغفرت الهی:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ‌ ....

هدايت‌

[ویرایش]

هدایت‌یافتگی مؤمنان، پيامد اجتناب آنان از هرگونه ظلم:
۱. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً.
۲. الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ.
در آيه شريفه، مؤمنانى كه ايمان‌شان تهى از هرگونه ظلم باشد، هدايت‌يافته شمرده شده‌اند. با توجّه به اينكه مؤمن در هر مرتبه‌اى كه باشد از هدايت برخوردار است، به نظر مى‌رسد مراد از «هم مهتدون» هدایت كامل اين گروه باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۸۱.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۸۲.    
۳. انعام/سوره۶، آیه۸۱.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۸۲.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۱۶۸.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۱۶۸.    
۷. انعام/سوره۶، آیه۸۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۹، ص۲۸۶، برگرفته از مقاله «اجتناب از ظلم».    رده‌های این صفحه : ظلم | موضوعات قرآنی

منابع اين صفحه : فرهنگ قرآن
جعبه ابزار