اثخان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاثخان به «غلبه کردن بر دشمن» گفته می شود.


ریشه واژه اثخان

[ویرایش]

واژه اثخان ریشه قرآنی و روایی دارد و فقهاء به تبع کتاب و سنت، در بحث اسارت، باب جهاد، آن را به کار برده‌اند.

حکم اسیر گرفتن پس از غلبه

[ویرایش]

اسیر گرفتن پس از غلبه بر دشمن جایز است و پس از غلبه، اگر کسی اسیر گرفته شود، چنانچه مرد و بالغ باشد، کشته می‌شود، مگر آن که به اسلام بگرود.

حکم اسیر گرفتن پیش از غلبه

[ویرایش]

این کار پیش از غلبه بر دشمن جایز نیست و پیش از غلبه، اسیر کشته نمی‌شود، هر چند به اسلام نگرود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۶۷.    
۲. وسائل الشیعة ج۱۵، ص۷۱.    
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۲۲-۱۲۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۴۹.    


رده‌های این صفحه : جهاد | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار