اثبات (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اثبات ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اثبات (فقه)، استعمال شده در دو معنای احراز وجود خارجی موضوع دارای اثر شرعی و اقامه دلیل بر دعوا نزد قاضی
اثبات (منطق)، به معنای محقق ساختن چيزى با دليل و برهان و درستى قضيه‌اى را معلوم داشتن‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار