ابو عزه ضبابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو عزه ضبابی از حاضران در کربلا و از یاران و نزدیکان شمر بن ذی الجوشن بود که در جناح چپ لشکر عمر بن سعد فعالیت می‌کرد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابو عزه ضبابی به همراه شمر در حملاتش علیه سپاه امام حسین (علیه‌السّلام) شرکت می‌جست. در یکی از این حملات شمر با گروهی از یارانش –که ابا عزه نیز از جمله آنان بود- از پشت خیمه‌ها خود را به خیام امام حسین (علیه‌السّلام) رساند. او با نیزه اش به خیمه امام (علیه‌السّلام) ضربه‌ای زد و فریاد کشید: «آتش بیاورید تا این خانه را با اهلش بسوزانم.» زنان حرم فریاد کشیدند و از خیمه خارج شدند، امام (علیه‌السّلام) با دیدن این صحنه فریاد زد:
«ای پسر ذی الجوشن؛ تو آتش می‌خواهی تا خانه‌ام را بر خاندانم به آتش بکشانی؟ خدا تو را با آتش بسوزاند.»
در این هنگام زهیر بن قین با ده نفر از یاران امام حسین (علیه‌السّلام) بر ایشان حمله بردند و آنان را از کنار خیمه‌ها دور کردند. شمر و یارانش در حال عقب نشینی بودند که ابوعزه ضبابی مورد حمله یاران امام (علیه‌السّلام) قرار گرفت و به هلاکت رسید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷، ج۴، ص۳۳۴.    
۲. ابن اثیر، علی بن ابی کرم، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر-دار بیروت، ۱۹۶۵، ج۴، ص۶۹.    
۳. ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، البدایه النهایه، بیروت، دارالفکر، ۱۹۸۶، ج۸، ص۱۹۷.    
۴. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷، ج۳، ص۱۹۴.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، ج۴، ص۳۳۴.    
۶. شیخ مفید، الارشاد، قم، کنگره شیخ مفید، ج۲، ص۱۰۵.    
۷. ابن اثیر، علی بن ابی کرم، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر-دار بیروت، ۱۹۶۵، ج۴، ص۷۰.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین (علیه‌السلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱.    


جعبه ابزار