ابو اسحاق (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو اسحاق ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری کرخی، نویسنده کتاب مسالك الممالك
ابو اسحاق ابراهیم قویری، دانشمند منطقی‌، مفسر کتاب‌های‌ منطق‌ ارسطو و هندسه‌دان‌ قرن‌ ۳ق‌/۹م‌
ابواسحاق اسفراینی، از علمای قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری
ابواسحاق البیری، شاعر و فقیه مالکی اواخر عصر امویان و دورۀ ملوک الطوایف در اندلس
ابواسحاق شامی، از مشایخ بزرگ صوفیه در اواخر سدۀ ۳ و اوایل سدۀ ۴ق
ابواسحاق شیرازی، جمال‌الدین ابراهیم بن علی بن یوسف فیروزآبادی (۳۹۳-۴۷۶ق/۱۰۰۳-۱۰۸۳م)، فقیه بزرگ شافعی و استاد نامدار مدرسه نظامیه بغداد
ابواسحاق کازرونی، عارف، شاعر، مفسر، محدث و مؤسس سلسلۀ کازرونیه (یا اسحاقیه)
ابو اسحاق کعب بن ماتع حمیری، معروف به کعب الاحبار در عهد جاهلیت از یهود یمن و از قبیله ذی رعین و یا ذی الکلاع و از تابعین
ابواسحاق ابراهیم تلمسانی، تِلِمْسانی، ابواسحاق ابراهیم بن ابی بکر انصاری، فقیه مالکی، ادیب و شاعر قرن هفتم
ابواسحاق ابن‌حاج، اِبْن‌ِ حاج‌، ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ عبدالله‌ نُمَیری‌ (۷۱۳ق‌ / ۱۳۱۳م‌)، شاعر، محدث‌ و کاتب‌ اندلسی‌
ابواسحاق ثعالبی، ثَعالِبی، ابواسحاق احمد بن محمد، مفسر و محدث و مُقْری و واعظ نیشابوری قرن چهارم و پنجم
ابواسحاق حربی، حربی، ابواسحاق ابراهیم ‌بن اسحاق، عالم و محدّث حنبلی خراسانی‌الاصل ساکن بغداد، در قرن سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار