ابویحیی مالک بن دینار بصری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابویحیی مالک بن دینار بصری، از محدثان و شعرای عصر اموی در بصره بود که سرانجام به سال ۱۳۱ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابویحیی، مالک بن دینارِ بصری، از راویان حدیث و واعظی پرهیزگار بود که از دسترنج خویش روزی می‌خورد و از استنساخ قرآن دستمزد می‌گرفت. او اشعاری موعظه‌آمیز و عبرت‌انگیز داشت. مالک بن دینار سرانجام به سال ۱۳۱ ق در بصره درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۵، ص۲۶۰.    
۲. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۴، ص۱۳۹.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۳۷.

جعبه ابزار