ابومنصور (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومنصور ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابن اشته ابومنصور خرزاد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، از علمای قرن ششم هجری و معاصر امین‌الاسلام طبرسی
ابومنصور حسن بن یوسف حلی، ملقب به علامه حلی و علامه (علی الاطلاق) از علمای بزرگ شیعه
ابومنصور جوالیقی، جَوالیقی‌، ابومنصور موهوب‌ بن‌ احمد، ادیب، لغوی ‌و نحوی بغدادی قرن ‌ششم‌
ابو منصور حسن بن زین الدین، و منصور حسن بن زین‌الدین، فرزند شهید ثانی، معروف به صاحب معالم
ابو منصور عبد الملک ثعالبی نیشابوری، ثعالبی، عبدالملک بن محمد، کنیه‌اش ابومنصور، ادیب، شاعر، لغوی و کاتب
ابومنصور ابن‌فقیه، اِبْن‌ِ فَقیه‌، ابومنصور فخرالدین‌ عبدالواحد بن‌ ابراهیم‌ (۵۶۱ - ۶۳۶ق‌/ ۱۱۶۶-۱۲۳۹م‌)، محدث‌ و شاعر بغدادی
ابومنصور اصفهانی، اَبومَنْصورِ اِصْفَهانی، مَعْمَر بن احمد بن محمد بن زیاد، صوفی و محدث حنبلی اصفهانی در سده ۴ و اوایل سده ۵ ق
ابومنصور بروی، بَرَوی، ابومنصور، فقیه شافعی قرن ششم و عالم در کلام و جدل
ابومنصور بزرجمهر، ابومنصور قسیم بن ابراهیم، ملقب به بزرجمهر، از شاعران و امیران عهد سبکتکین، محمود و مسعود غزنوی
ابومنصور بغدادی، بَغْدادی، ابومنصور عبدالقاهر تمیمی‌ بغدادی د ۲۹ق‌/۰۳۷م‌، ملقب‌ به‌ «استاد»، متکلم‌، فقیه‌ و ریاضی‌دان‌
ابومنصور عجلی، ابومَنْصورِ عِجْلی، ملقب به کِسف، از غالیان مشهور شیعی در اوایل سده ۲ق/۸م


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار